top of page


Information Hub

Salamat sa pagbisita sa aming info hub!

 

Sa Insight Endometriosis, naniniwala kami na ang lahat ay karapat-dapat na maka-access ng tamang impormasyon at suporta kapag nakikipaglaban sa endometriosis.

 

Ang lahat ng impormasyon sa pahinang ito ay libre at maaaring i-download.

Mga Gabay sa Impormasyon

Nagsusumikap kami sa pagsasalin ng aming mga gabay na impormasyon sa Tagalog para sa inyo. Sa pansamantala, maaaring i-download muna ang aming mga gabay sa Ingles.

 

Ang layunin ng mga gabay sa impormasyong ito ay bigyan ka ng kaalaman tungkol sa endometriosis, adenomyosis, at/o mga kundisyong kaugnay ng endometriosis - kung ikaw ay may suspetsa na may endometriosis ka, mayroon nang diagnosis ng endometriosis, o may kilala sa pamilya, kaibigan, o mayroong taong nakakaranas ng mga sintomas ng endometriosis sa iyong buhay.

 

Mahalagang tandaan na ang karanasan ng bawat tao sa endometriosis ay magkakaiba at ang mga gabay sa impormasyong ito ay nagbibigay ng impormasyong batay sa ebidensya, pati na rin ang mga kapaki-pakinabang na payo mula sa mga taong may karanasang nagmula sa endometriosis.

 

Upang tingnan at i-download ang mga gabay, i-click ang pabalat sa ibaba.

Cisgendered woman sitting on a bed with her head on her knees and holding her stomach in pain
Image of person sitting on the toilet and getting a sanitary pad out of the packet
Image of a cisgendered female doctor talking to a patient
Image of three surgeons in an operating theatre
Person holding a medication packet and putting two tablets into their hand whilst holding a hot water bottle against their stomach
Woman kneeling on the floor holding a model of the pelvic floor bones
Cisgendered Māori female leaning on a windowsill and looking out
Cisgendered female sitting on the floor talking and using her hands to gesture
Group of five people sitting on a log with their backs to the camera looking out to a river
Cisgendered female sitting down holding a pregnancy test
Cisgendered female laying on a bed, holding her stomach in pain

Inaanyayahan ka naming ibahagi ang mga gabay na ito ng impormasyon ngunit pakitandaan na ang lahat ng mga gabay sa impormasyon ay lisensyado sa ilalim ng CC BY-NC-ND 4.0. Upang tingnan ang kopya ng lisensyang ito, bisitahin ang:  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Mga Tagasubaybay at Itinaas ng Jigsaw

Nagsusumikap kami sa pagsasalin ng aming mga tracker at jigsaw sa Tagalog para sa inyo. Sa pansamantala, maaaring i-download muna ang aming mga tracker at jigsaw sa Ingles.

 

Tingnan ang aming mga tracker para sa mga sintomas, sakit, at pagkain pati na rin ang aming mga puzzle na maaari mong kulayan sa iyong mga sintomas upang makatulong na malaman kung ikaw ay mayroong endometriosis at/o adenomyosis.

Endometriosis Tracker Front Page.png
Endometriosis Jigsaw of Symptoms Front Page.png
Endometriosis in Teens Jigsaw of Symptoms Front Page.png
Adenomyosis Tracker Front Page.png
Adenomyosis Jigsaw of Symptoms Front Page.png

Brochure ng Endometriosis

Tingnan at i-download ang aming mga information brochure tungkol sa endometriosis.

 

Endometriosis at COVID-19

Nagsusumikap kami sa pagsasalin ng aming mga information guide sa COVID-19 at self-isolating na may endometriosis sa Tagalog para sa inyo. Sa pansamantala, maaaring i-download muna ang aming mga gabay sa Ingles.

 

Ang COVID-19 at ang bakunasyon ay nakaimpluwensya sa buhay ng lahat sa New Zealand at sa buong mundo.

 

Ang Insight Endometriosis ay naniniwala sa impormasyong nakabatay sa ebidensya na nagbibigay-kapangyarihan sa mga tao na gumawa ng mga desisyon para sa kanilang sarili tungkol sa kanilang kalusugan at paglalakbay sa endometriosis. Nag-compile kami ng impormasyon tungkol sa COVID-19, ang bakunang Pfizer, at AstraZeneca upang palakasin ang inyong pagdedesisyon.

 

Nag-ipon din kami ng information guide tungkol sa self-isolating at endometriosis. Alam namin na ang self-isolation ay maaaring magdala ng ilang mga hamon, at ang pagkakaroon ng plano ay maaaring makatulong upang mabawasan ang stress, tumulong sa isang maayos na paggaling, at maaaring makatulong kung paano pamahalaan ang mga sintomas ng iyong endometriosis habang ikaw ay may COVID-19.

 

Ang mga panahong hindi tiyak ay maaaring makaapekto sa iyong kalusugan sa pag-iisip. Mahalagang tandaan na kung hindi maayos ang pakiramdam mo, maraming iba't ibang uri ng tulong ang available. Mayroon kaming iba't ibang impormasyon at kagamitan sa aming website na maaaring makatulong, hindi lamang sa panahon ng hindi tiyak na ito dahil sa COVID-19, kundi sa buong paglalakbay mo sa endometriosis.

COVID-19 and Endo Front Page.png
Self-isolating and Endo Front Page.png

Samahan kami sa aming misyon na bigyang kapangyarihan ang mga taong may endometriosis at pagbutihin ang buhay ng libu-libo sa Aotearoa New Zealand.

Umaasa kami sa suporta ng aming komunidad upang magbigay ng mga mapagkukunan at suporta na kailangan ng mga taong may endometriosis. Maraming paraan para makibahagi at gumawa ng pagbabago, mula sa pagbibigay ng donasyon hanggang sa pagboboluntaryo ng iyong oras.

Suportahan ang aming trabaho ngayon.
Donate.png
bottom of page